ALDEAK ALDE, NI ALDE: erlijioa

Beherago gaztelaniaz / Más abajo en castellano

Zer egin behar dugu Irunen datorren urtean, ekainaren 30a irundarron nortasun-egun bilakatu zela 500 urte betetzean? Nik geratzen zaigun urtea gogoeta egiteko probextuko nuke: zer nolako aldaketak izan ditugun, historia egitea batez ere horixe baita, aldatzea. Esaterako, festen ospakizunetan:

¡Viva San Marcial laico! aldarrikatu zuen 1936ko ekainaren 30ean San Martzial mendian Nicolas Gerendiain Alardeko jeneralak. Handik 18 egunera militar faxisten altxamendua lehertu, Gerendiain Errepublikaren alde egin zuelako frankistek harrapatu, torturatu eta asesinatu egin zuten.

Zer esan nahi zuen Gerendiainek azaletik kontraesana dirudien esaldi harekin? Bada, argi dago: jatorrian santu katoliko bati dedikatuagatik ere, 400 urte geroago Irungo festan ez zirela nahasi behar jatorria (erlijioak dena kutsatzen zuen garaian garaipena santu baten bitartez lortu izanaren ustea) eta motiboa (Irunek bere nortasun-eguna jai-giroan ospatzea). Gaur, San Fermin ezjai egun honetan, sare sozialetan zabaldu da herriko festak santu edo amabirjinen izenez ez baina herriaren izenez aipatu behar genituzkeela. Ene ustez, arrazoi dute eta ez dute arrazoi: arrazoi dute, bizi garen jendarte (behar lukeen) laiko honetan kristau katolikoak ez ezik bestelako kristauak, bestelako sinestunak, agnostikoak, ateo hutsak eta erlijioaz erabat ezaxolak bizi garenez, aipu erlijiosoek tokirik ez dutelako; ez dute arrazoi aipu erlijioso horiek horixe direlako, aspaldiko errealitatetik datozkigun erreferente etimologiko hutsak. Donibane Lohitzunek, Donostiak, Donamariak, Donapaleuk, Santa Grazik, Santa Kurutze Kanpezuk, Santimamiñek izena aldatu beharko lukete? Eta Atenea jainkosari dedikatu Atenas hiriak?

Hemingway: festazalea ala sinestun gogorra?

Esan ohi da Irungo jaien jatorria 1522ko ekainaren 30eko garaipen militarra dela. Bai eta ez: berez, jaiaren jatorria ez da borroka, baizik eta geroago Irungo kabildo sekularrak (gaur egun Udalbatza esango genuke; orduan Irun ez zen Udala, kontzejua baizik, baina oraingoz bego) eta kabildo eklesiastikoak (gaur egun parrokia-batza esango genuke: orduan Irungo eliza ez zen parrokia, baina bego hori ere oraingoz) egindako esker oneko zina, urtero ekainaren 30ean Aldabe gainean eraikitako San Martzial ermitara prozesioan joan eta han meza ematekoa. Izan ere, XVI. mendean sinetsita zeuden santutegi katolikoan egun hura San Martziali dedikatua zelako, Limogeseko apezpiku santutuak bitarteko lanak egin zituela Jainkoaren aurrean irundarrek borroka irabaz zezaten. Eta hala sinesten zuten XVII.ean, eta XVIII.ean, eta XIX.ean gehien-gehienek, bai eta XX.ean ere, urteek aurrera egin ahala gero eta gutxiago baziren ere. Adibidez, Gerendiainek ez zuen sinesten, edo berdin zitzaion.

Ba al dago XXI. mendean, kristau katolikoen artean ere, pertsona bakar bat Irunen bihotzez eta zintzoki sinesten duena Martzial izeneko apezpiku hark eskatu ziola Jainkoari, eta Jainkoak kasu egin, eta horrexegatik irabazi zutela borroka irundarrek duela 500 urte? Benetan, egiatan? Faborez, ez galdu errespetua niri, ez eta zuen buruei ere. Hori ez du Munillak berak ere irensten. Alabaina, aurtengo ezjaietan partikular batzuek prozesio bat antolatu dute ermitara, “gure arbasoen zina” gogoan. Hartan ateo hutsek ere parte hartu dute. Barkatuko didazue esamolde kristaua: “bekatua esaten da, baina ez bekataria”. Orduan? Zergatik hartu dute parte? Ba, hori galdetu XXI. mendean sexuagatiko bazterkeriaren alde jarduten duten antolatzaileei.

Iruñeko jaietan ere, berdintasuna udal aldarri 2013an

Alarde berdinzalearen aldekook, Gerendiainen espirituari jarraiki, jaiak izendatzeko San Martzial ez baina sanmartzialak esamoldea nahiago, Iruñean existitu ere ote zen ez dakigun erromatar inperioko familia patrizio baten seme Firminus baino gehiago sanferminak ospatzea nahiago duten bezala.

¿Qué vamos a hacer en Irun el año que viene, con motivo de los 500 años de que el 30 de junio se convirtiera en nuestro día identitario colectivo? Yo aprovecharía este año para ir reflexionando en común sobre lo que hemos cambiado. Porque la historia es ante todo eso, cambio. Por ejemplo: en las celebraciones festivas

¡Viva San Marcial laico! reivindicó el 30 de junio de 1936 en el Monte San Marcial Nicolás Gerendiain, el general del Alarde. A los 18 días estalló el alzamiento de los militares fascistas y el republicano Gerendiain acabó preso, torturado y asesinado.

¿Qué quería decir Gerendiain con aquella aparente contradicción? Está claro: que aunque en origen estuviera dedicada a un santo católico, 400 años después no se podían confundir el origen (la creencia de que la victoria se debía a la intercesión de un santo, en un tiempo en que la religión lo impregnaba todo) y el motivo de celebración de la fiesta (la celebración del día identitario de Irun).

Hoy, día de nofiesta de San Fermín, se ha extendido en las redes sociales que deberíamos referirnos a las fiestas por el nombre de la localidad que las celebra, no por nombres de santos o vírgenes. Según lo veo yo, tienen razón y no tienen razón: tienen razón porque no deberían tener cabida referencias religiosas en esta sociedad laica (o debería serlo) en la que vivimos creyentes en la religión católica, en otros cristianismos o en otras religiones, así como personas agnósticas, ateas militantes o absolutamente desinteresadas en el hecho religioso; no tienen razón porque las referencias religiosas de antaño son eso, simples referentes etimológicos de una realidad hiastórica. ¿Deberían cambiar de nombre San Juan de Luz, San Sebastián, Donamaria (este ni se traduce, de tan fosilizado que queda), San Juan de Pie de Puerto, Santa Engracia, Santa Cruz de Campezo, el campo de fútbol de San Mamés, que no era catedral sino simple ermita? ¿Y Atenas, la ciudad dedicada a la diosa Atenea?

Solemos decir que el origen de las fiestas de Irun es la victoria militar del 30 de junio de 1522. Sí y no: en sí, el origen no es la batalla, sino el voto de de subir cada 30 de junio en procesión y celebrar misa en la peña de Aldabe, donde se erigió una ermita dedicada al santo del día, voto realizado por los cabildos secular (hoy diríamos ayuntamiento, pero Irun entonces era un concejo: lo dejo para otra vez) y el cabildo eclesiástico (hoy diríamos consejo parroquial, aunque entonces la iglesia de Irun no era parroquia: también dejo esto para otra vez). Y es que en el siglo XVI tenían el convencimiento de que por el mero hecho de coincidir el día con el dedicado en el calendario católico a Marcial, obispo de Limoges, este intercedió ante Dios a favor de la victoria irundarra, y le fue concedido. Y así lo seguían creyendo en el XVII, y en el XVIII, y la gran mayoría en el XIX, y hasta en el XX, aunque cada vez menos según pasaba el siglo. Por ejemplo, Gerendiain ya no se lo creía, o le daba igual.

¿Queda alguien en este siglo XXI, aun practicante, que sinceramente crea que fue gracias a la intercesión del obispo Marcial santificado y la concesión divina que hace 500 años se ganó una batalla en Irun? ¿De verdad, en serio? Por favor, no me perdáis el respeto, y que nadie se lo pierda argumentando lo que no se traga ya ni Munilla.

Sin embargo, en estas nofiestas un grupo de particulares ha organizado una procesión a la ermita, “en cumplimiento del voto de nuestros antepasados”. Me consta que han participado convencidos ateos. Me perdonaréis la expresión cristiana: “se dice el pecado, pero no el pecador”. ¿Entonces? ¿Por qué participan? Eso se lo preguntáis a unos organizadores que en pleno siglo XXI defienden la discriminación por sexo. Quienes defendemos un Alarde paritario, en la línea marcada por Gerendiain, más que San Marcial, preferimos decir sanmarciales, del mismo modo que en Pamplona prefieren decir sanfermines para referirse a las fiestas dedicadas al hijo de una familia patricia del Imperio Romano, un tal Firminus que ni siquiera se sabe si existió.

Utzi iruzkina