ALDEAK ALDE, NI ALDE: hizkuntzak

Beherago gaztelaniaz / Más abajo en castellano

Zer egin behar dugu Irunen datorren urtean, ekainaren 30a irundarron nortasun-egun bilakatu zela 500 urte betetzean? Nik geratzen zaigun urtea gogoeta egiteko probextuko nuke: zer nolako aldaketak izan ditugun, historia egitea batez ere horixe baita, aldatzea. Esaterako, hizkuntzen erabileran:

Duela 500 urte, Irunen mundu guztia euskalduna zen, eta gehien-gehienak euskaldun huts. Batzuek gaztelaniaz ere gutxi-asko bazekiten, eta haietako bakan batzuk, elebidunak ziren (tira, diglosikoak, orain ez naiz horretan sartuko). Batzuek gaskoiez egiten zuten, eta bakan batzuek frantsesez ere bazekiten. Latinez zekitenak, apaiz izan gabe, letratu bat edo beste. Atze-atzera joan gabe, duela 50 urte hizkuntzen panorama arras bestelakoa zen: euskaldun huts gutxi batzuk eta erdaldun huts asko, gero eta gehiago, emigrazioz, gurasoen hizkuntzaz edo euskaldun asko belaunaldien arteko transmisioa eteten ari zirelako. Elebidunak uste baino gehiago ziren (tira, diglosikoak, baina ez XVI. mendean bezala, orain ez naiz horretan sartuko), baina haietako asko euskaldun izateaz lotsaturik. Euskaraz ikasten zuten umeak bakan batzuk baizik ez ziren. Askoz gehiago ziren frantsesa edota frantsesez ikasten zutenak, eta ingelesa ia inork ez zuen ikasten. Latinez, goi mailako ikasketak zituen batek edo bestek, eta apaizek. Mendeak ziren gaskoiaren presentzia mugatua zela toponimo batzuen iraupenera (Primaut, Tonpesenea, Ernautenea…) eta hitz batzuk txertatzera (“sos bat” euskaraz, “un sus” gaztelaniaz).

Kartel ofiziala Behobian, euskaraz, gazteleraz eta frantsesez

Gaur egun, Irunen mundu guztiak badakigu gaztelaniaz. Horietako batzuek euskaraz ere badakite gutxi-asko, eta horietako askotxo elebidunak gara (tira, diglosikoak, baina ez XVI. mendean bezala, ez eta duela 50 urte bezala ere, orain ez naiz horretan sartuko). Eskolan (XVI.ean ia-ia ez zegoen), ia denek euskaraz ikasten dute, nahiz eta eskolatik denak euskaldun ateratzen direla esatea askotxo den. Batzuek frantsesez badakite, baina gehiago dira ingelesez dakitenak, elebidun/hirueledun direnak gutxi diren arren. Latinez, jakin, baten batek oraindik, institutuko ikasketa gutxienekoez gain. Jatorri anitzeko jendea inguratu zaigunez, hainbat hizkuntza dakitenak badira;  baina kalean nekez entzuten diegu beren jatorrizko hizkuntzetan hizketan. Baten bat hasi zaie seme-alabei ingelesez egiten. Hizkuntzen kontuetan, gainerako gai sozialetan bezalaxe, deus ez da “betiko”, hots, ez “betidaniko”, ez “betirako”.

Ofizialtasuna ofizialtasun, euskararen egoera ez da “normala”, ez Irunen, ez inon

Hizkuntzen kontuetan, gainerako gai sozialetan bezalaxe, deus ez da “betiko”, hots, ez “betidaniko”, ez “betirako”.

¿Qué vamos a hacer en Irun el año que viene, con motivo de los 500 años de que el 30 de junio se convirtiera en nuestro día identitario colectivo? Yo aprovecharía este año para ir reflexionando en común sobre lo que hemos cambiado. Porque la historia es ante todo eso, cambio. Por ejemplo:

Hace 500 años, en Irun todo el mundo hablaba euskera, y la gran mayoría no conocía otra lengua. Algunas personas también conocían, mejor o peor, el castellano, y algunas de ellas hasta eran bilingües (bueno, bilingüismo y diglosia no son lo mismo, pero ahora no entraré en eso). Algunas también hablaban gascón, y hasta las había que sabían francés. Latín, los curas y algún letrado.

Sin ir siglos atrás, hace solo 50 años el panorama lingüístico de Irun era muy distinto: apenas euskaldunes monolingües, y una mayoría cada vez más numerosa que solo hablaba español, por emigración, por ser la lengua familiar o porque sus padres y/o madres euskaldunes interrumpían la cadena de transmisión lingüística a la siguiente generación. Las personas bilingüeseran más de lo que parecía (bueno, bilingüismo y diglosia no eran lo mismo ni en el XVI ni entonces ni ahora, pero no entraré en eso), pero muchas de ellas estaban tan  acomplejadas (solo de la lengua vasca) que la realidad lingüística parecía otra. Casi nadie aprendía en euskera, y sí bastantes aprendían francés o en francés; el inglés era casi inexistente. Hacía siglos que presencia del gascón se reducía a algunos topónimos (Primaut, Tonpesenea, Ernautenea…) y algo de vocabulario (“sos bat” en euskara, “un sus” en castellano). Latín solo sabían los curas y algunas personas con estudios superiores.

En la actualidad, todo el mundo hablamos castellano. Algunas personas también saben mejor o peor euskera, y bastantes somos bilingües (bueno, bilingüismo y diglosia no eran lo mismo en el XVI ni hace 50 años ni en la actualidad tampoco, pero ahora no entraré en eso). En la escuela (algo casi inexistente en el XVI), el aprendizaje en euskera es mayoritario. Hay quien sabe francés y, cada vez más, inglés, aunque el número de realmente bilingües o trilingües es muy pequeño. Latín, más allá de lo aprendido en el instituto…  En el s. XXI hay personas de orígenes muy diversos que hablan diferentes lenguas, pero apenas se oyen en la calle. Algunas personas ya han comenzado a hablar a sus hijos o hijas en inglés. En cuestión de lenguas, como en el resto de cuestiones sociales, nada es “de siempre” ni “para siempre”.

Utzi iruzkina