ALDEAK ALDE, NI ALDE: jatorriak

Beherago gaztelaniaz / Más abajo en castellano

Zer egin behar dugu Irunen datorren urtean, ekainaren 30a irundarron nortasun-egun bilakatu zela 500 urte betetzean? Nik geratzen zaigun urtea gogoeta egiteko probextuko nuke: zer nolako aldaketak izan ditugun, historia egitea batez ere horixe baita, aldatzea. Esaterako, herritarren jatorrian:

XVI.-XVIII. mendeetan irundar gehienek Irun bera zuten jatorria, edo ondoko herriak: Hondarribia, Lezo, Oiartzun, Nafarroako Bortzirietakoak eta “frantsesak”, hau da, Hego Lapurdikoak. Ondoren zetozen gainerako gipuzkoarrak eta beste nafar eta lapurtarrak ere. Haietatik ipar edo hego, beste lurraldeetakoak anekdotikoak ziren; Europaz kanpokoak, zer esanik ez.

Eskubide eta eginbehar soziopolitikoak “odol garbikoei” zegozkien: gipuzkoarrei, bizkaitarrei, nafar askori behin erresuma Gaztelaren menean geratuta… Gaztelarrek ez zuten halakorik ez baldin bazuten frogatzen “kristau zaharrak” zirela; hots, judu, mairu, agot (nafarren kasuan bereziki) eta halakoen arrastorik gabeak. Eta Iparraldeko euskaldunek? Bada, Frantziako erregeren menean zeudenez gero, ez zuten parte hartzerik ohore eta eginkizun publikoetan, hala nola alardeetan, ez haiek ez haien semeek ez eta haien bilobek ere, gerra lehertuz gero arbasoen erregeri jarraituko ziotelakoan. Irunen eta Hondarribian ez ziren gutxi bigarren mailako herritarrak, aita edo aitona Bidasoaz bestaldekoa zutelako. Arabar eta nafar gehienak, euskaldun izanagatik ere, aparte geratzen ahal ziren, kaparedun izan ez eta: euskaraz egitea ez zen irizpidea, oraindik orain halakorik entzuten/irakurtzen bada ere. Bide batez esanda, apaizen semeek ere ez zuten kargu publikoetan tokirik.

Baztandar guztiak noble ziren; baina Baztanen jaio eta bizi ziren guztiak ez ziren noble eta ezin armarria paratu etxean.

XIX. mendeko iraultza liberalen ondotik, odol garbitasunaren eskakizuna desagertuta, aduanak tokiz aldatuta, geroago trenbidea iritsi eta industriak sortuta, Irungo populazioaren mapa goitik behera aldatzen hasi zen, Espainia barrenetik etorritako familia askoren ondorioz. XX. mendean joera indartu zen, eta mende honen bukaeran eta oraingo XXI.ean munduko edozein herrialdetatik etorritakoen proportzioa gero eta handiagoa da urterik urte.

Gaur egun XVI.eko irizpideak aintzat hartuko bagenitu, zenbat irundar –gizonezko– geratuko litzateke Alardean parte hartzeko? Lehenik eta behin, ez gure alkate jauna. Gaur egun apaizen seme gutxi, eta “frantses” Iparraldeko euskaldunen seme eta biloba gutxi (1936ean eten zen, praktikan, bi aldeetakoen ezkontzen ugaria, gaur egun salbuespen bihurtuta). “Odola garbi” ez duten espainiar eta atzerritar jatorrikoak gehienak dira, haiekin “odola zikina eta nahasketa egina” duten euskaldun gehien-gehienak barne. Orduan aski baitzen tanta bakar bat, orban bakar bat, ondorengo guztien jatorria zikintzat hartzeko.

Hori nahi genuke gaur egun? Orduan, zer dela eta emakumeen eskubideei uko egitea tradizioaren eta “arbasoen nahiaren” aitzakiapean? Badakigu zergatik, baina gordinegi omen da argi eta garbi azaltzeko: Alardea berriro izango dugula dirudien 2022ra begira, ez ote genuke zintzoago jokatu behar, eta ez egotzi errua historiari?

¿Qué vamos a hacer en Irun el año que viene, con motivo de los 500 años de que el 30 de junio se convirtiera en nuestro día identitario colectivo? Yo aprovecharía este año para ir reflexionando en común sobre lo que hemos cambiado. Porque la historia es ante todo eso, cambio. Por ejemplo:

En los siglos XVI al XVIII la mayoría de la gente de Irun era originaria de su propia localidad o de las vecinas: Hondarribia, Lezo, Oiartzun, las Cinco Villas de la Montaña navarra o “de Francia”, es decir, el sur de Lapurdi. Mucho menos, de otras localidades de Gipuzkoa, Navarra o Lapurdi; de más al norte o más al sur de estos territorios, eran minoría, y qué decir de fuera de Europa.

Solo los varones con “limpieza de sangre” tenían derechos y obligaciones sociopolíticas, los procedentes de Gipuzkoa, Bizkaia, parte de Navarra tras su conquista por Castilla… Es decir, solo si demostraban previamente ser “cristianos viejos”, sin mezcla de judío, moro, agote (especialmente en el caso de los navarros). ¿Y los vascos del norte del Bidasoa? Al ser súbditos del rey de Francia, se les negaban tanto los honores como los requerimientos públicos, como participar en los alardes, por temor a que en caso de guerra se inclinaran por el monarca de sus antepasados. No eran pocos en Irun y Hondarribia estos vecinos de segunda por ser “hijo o nieto de francés”. Asimismo, la mayoría de navarros y alaveses quedaban excluidos por no ser hidalgos: ser vasco, es decir, hablar euskara, no era un criterio de vecindad. Por cierto, los hijos de cura también quedaban relegados de cargos públicos.

Tras la revolución liberal del s. XIX, desaparecido el requisito de limpieza de sangre, trasladadas las aduanas, con la llegada del ferrocarril y posterior industrialización, la población de Irun varió radicalmente con la aportación de familias del interior de España, tendencia que se reforzó en el s. XX. A finales de ese siglo y en lo que llevamos de este aumenta la proporción de personas de provenientes de cualquier país del mundo de año en año.

Si hoy día aplicáramos los criterios del siglo XVI, ¿cuántos irundarras quedarían con derecho a participar en el Alarde? El primer excluido sería el alcalde. Hoy día poco hijo de cura hay, y hasta poco hijo y nieto de “francés”, pues desde la guerra de 1936 se han interrumpido los hasta entonces habituales matrimonios de personas de ambos lados del Bidasoa, que hoy día son excepción. En cambio son inmensa mayoría las personas de origen español o extranjero, o vascos cuya sangre está “ensuciada con alguna mixtura”; porque, según el ordenamiento foral, una sola gota ensuciaba la limpieza de sangre de toda la descendencia.

¿Quién querría ahora aplicar semejante monstruosidad? Entonces, ¿qué se oculta tras la aparente defensa de la tradición y la “voluntad de nuestros antepasados”? Ya sabemos qué, pero por lo visto no se puede explicitar, de tan machista: ahora que parece que vamos a poder celebrar el Alarde en 2022, ¿es tanto pedir que cada cual asuma sus posturas sin culpar a la historia?

Erantzun bat “ALDEAK ALDE, NI ALDE: jatorriak” bidalketan

Utzi iruzkina