ALDEAK  ALDE, NI ALDE: baserriak

Beherago gaztelaniaz / Más abajo en castellano

Zer egin behar dugu Irunen aurten, ekainaren 30a irundarron nortasun-egun bilakatu zela 500 urte betetzean? Nik geratzen zaigun hilabetea azken gogoeta egiteko probextuko nuke: zer nolako aldaketak izan ditugun, historia egitea batez ere horixe baita, aldatzea. Esaterako, baserrien erabileran: “Irunek Irun du izena hasieran hiru etxe zirelako” esan zidan Oiartzabalgo Bordakoak. Herri-etimologia hau ez da erudituago batzuk baino txireneagoa, eta aitzakia ona dut gaurkoari ekiteko. Hiru etxe ez, baina Erdi Aroan Irun hiru kale zen, elizaren inguruan. Pentsa, gaur egun Alde Zaharra deitzen dugun “zabaltza” Irun Berri deitzen zuten, hain zen jatorrizkoa txikia! Eta gainerakoa, baserriak ziren. 1481eko agiri batean, Irungo bons homes aipatzean (andre onik ez omen zegoen, ez aipagarririk, antza), deitura gehien-gehienak baserri-izenak ziren: Alatrista, Larreandi, Aranea, Tximista, Zamora, Frantziun, Urdaienea, Arizti, Eizagirre… Uranzu, Beraun eta Mendibil, aberatsagoak izanagatik ere, baserri ere baziren. Aldabe, Burutaran, Tonpesenea aipatzen dira 1522ko borroken kontakizunetan.

Tonpesenea, gure amoña Mariaren jaiotetxea.

Beraz, jende gehiena baserritarra zen; beste lanbideren batekin agian, baina baserritar. Areago, kaletar gehienek ere lantzen zuten lursailen bat edota bazuten azienda pixka bat: kaletar/baserritar muga oso lausoa zen.

Gaur egun, aldiz, zenbat baserri geratzen da Irunen? Etxea geratzen da, eraikina, eta batzuetan ezta hori ere, kale-izen bihurtuta: Berio, Arretxe, Olaketa… Baina zenbatek jarduten dute “baserri”? Abeltzaintzaz edota nekazaritzaz bizi diren familiak zenbat dira? Dozena batek badute behi-azienda -ekonomikoki ekarpen bat izateko adina, esan nahi dut-, eta horietarik horretaz ez bestez bizi direnak lau badira, asko da. Pare batean ardi-gazta egiten dute, ezin goxoagoa, bide batez esanda; baina senarrek badute beste lanbide bat ere. Eta bai, baserritarren ekonomia hein handi batean egon da eta egoten da emakumeen gain. Sagardotegi bakarra, behor batzuk mendian, basogintzaz bat edo beste…

Irunek orain hiru hirurogei mila biztanle ditu, eta hirurogei baserritar ere ez dira. Baserrian askok dugu jatorria, baina jatorria eta izaera ez dira gauza bera. Duela 500 urteko Irunek ez du zerikusirik gurearekin, eta beraz gure jaiak ere ez. Ordukoa ospatzen dugula esan arren, ez gara ordukoak. Beharrik ere ez.

¿Qué vamos a hacer en Irun este año, con motivo de los 500 años de que el 30 de junio se convirtiera en nuestro día identitario colectivo? Yo aprovecharía para ir reflexionando en común sobre lo que hemos cambiado. Porque la historia es ante todo eso, cambio. Por ejemplo: en los caseríos.

“Irun se llama Irun porque al principio eran tres (hiru) casas” me dijo un baserritarra. La etimología popular no es más chirene que algunas eruditas, y me sirve para lo que quiero contar. Porque tres casas no, pero en la Edad Media solo eran tres calles en torno a la iglesia, hasta el extremo de que, cuando se amplió hacia lo que ahora llamamos Parte Vieja, se le denominó Irun Berri (Nuevo). El resto eran caseríos. En un documento de 1481, la mayoría de los bons homes de Irun que se mencionan (las buenas mujeres no se mencionan) tienen como apellido nombres de caseríos: Alatrista, Larreandi, Aranea, Tximista, Zamora, Frantziun, Urdaienea, Arizti, Eizagirre… Uranzu, Beraun, Mendibil y otras casas, aunque más ricas, también eran casas de labranza. Aldabe, Burutaran, Tonpesenea se citan en los relatos de la batalla de 1522.

Por tanto, casi todo el mundo vivía del cultivo y el ganado, tal vez con otra actividad económica (la mayoría de los caseríos eran pobres). De hecho, hasta se podía decir al revés, que raras eran las familias urbanas que no cultivaran algo de tierra.

¿Cuántos caseríos quedan hoy día en Irun? Queda el edificio, y a veces ni eso, se limitan a ser un topónimo ahora urbano: Berio, Arretxe, Olaketa… ¿Cuántos son caseríos “de verdad”, familias que viven de la agricultura y/o ganadería? Una docena tienen suficientes vacas como para ser una aportación relevante a la economía familiar, pero viven en exclusiva de ello como mucho cuatro. En un par de ellos hacen queso de oveja, muy bueno, por cierto; pero los maridos tienen otro oficio. Y sí, el caserío ha dependido y aún hoy depende en gran medida de las mujeres. Hay una sidrería, algunas yeguas en el monte, alguna explotación forestal… Irun ahora tiene 60.000 habitantes, y ni siquiera 60 baserritarras. Mucha gente tiene alguna vinculación, por nacimiento o familia, yo mismo; pero el origen es solo una parte de nuestro ser, y ni siquiera la más importante. El Irun de hace 500 años no tiene nada que ver con el actual, y por tanto el origen de nuestra fiesta es una cosa, y la fiesta en sí es otra. Con ella nos vinculamos con nuestros antepasados, pero no somos nuestros antepasados Ni falta que nos hace.

Utzi iruzkina